domingo, 2 de septiembre de 2012

Whistle tones

Com molts de vosaltres ja sabreu, el whistle tone és dels efectes que es pot aconseguir amb la flauta. S'aconsegueix bufant amb una pressió i velocitat molt baixes i amb una direcció totalment horitzontal. Aquest so, de xiulet, és molt fàcil que ens soni involuntàriament.

Un dels casos clàssics en què això passa és en els diminuendos fins a zero en el registre greu... El so se'ns va perdent, va desapareixent, i, quan hauria d'apagar-se, se sent aquest fiiiii, molt agut i molt piano. Hi ha molta gent, però, que té aquest problema i mai hi ha parat atenció... En cas que no us hagueu fixat mai, proveu-ho... Feu un diminuendo fins que no se senti el so i mireu què passa just abans del silenci...

La manera més efectiva d'acabar amb aquest petit problema de so és aprendre a controlar els whistle tones. Un cop sapiguem com fer bé els whistle tones és quan serem conscients del que hem de pujar la direcció de l'aire per que soni l'efecte i, per tant, sabrem que hem de fer just el contrari per evitar que passi.

On també hem de vigilar d'evitar els whistle tones és als atacs en piano en el registre greu. Per aquest cas, haurem de fixar-nos i vigilar l'atac de la nota... En cas que ens passi el mateix que he descrit abans amb el tema dels diminuendos, haurem d'aplicar la mateixa solució.


La flauta sona cap a baix. Si sona whistle tone vol dir que estem bufant massa amunt.


No hay comentarios:

Publicar un comentario